header.less
773 880 988
menu.less

Akce „4 roky záruky“ na spotřebiče Romo

logo Romo 4 roky záruka

Distributor spotřebičů značky Romo společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 12. 2021 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) službu prodloužené záruky.

Tuto službu je možné využít pouze u spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!
 
Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky Romo uvedených v seznamu dostupném na internetových stránkách registrace 4 let záruky https://zaruka.elmax.cz. Tato služba není zahrnuta v prodejní ceně spotřebiče a lze ji u vybraných prodejců zakoupit společně se spotřebičem za doporučenou cenu 800 Kč s DPH (u spotřebičů s prodejní cenou do 10 000 Kč s DPH) nebo za 1 000 Kč s DPH (u spotřebičů s prodejní cenou nad 10 000 Kč s DPH). Prodlouženou záruku nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Do akce mohou být zařazeny pouze výrobky/spotřebiče používané v domácnosti. Prodlouženou záruku poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022 a jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče Romo od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná, podmínkou pro získání prodloužené záruky je online registrace zakoupeného výrobku Romo na internetových stránkách https://zaruka.elmax.cz do 30 dní od zakoupení výrobku/spotřebiče.

Úplné znění podmínek akce ZDE

Philco lednice denně čerstvé-spodní
footer.less